Búzaszem Katolikus Általános Iskola

A gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola magas színvonalú tudást, hitet és keresztény erkölcsöt kínál. Mindennapjaikat és ünnepeiket áthatja a magyar hagyományokra épülő nevelés, mely kifejezetten családias szellemű.
A keresztény nevelésben lelkészek és a történelmi egyházaink papjai vesznek részt. Ennek a nevelésnek a színterei a heti két hittanóra és a meghitt reggeli áhítatok, istentiszteletek.

Az iskola egy közösség gondoskodó átfogásában működik. Fontosnak tartják, hogy az ide járó családok összefogjanak és így erősítsék egymást. Ezért az iskolába mindig családokat várnak és fogadnak be. Szorosan együttműködnek, mint a gyermekre ható legerősebb közösség. Szép példája ennek az összefogásnak az, ahogy felépítették és működtetik az iskolát.

A Búzaszem Katolikus Általános Iskola teljesen ingyenes. Csak a művészeti képzés után kell félévente a térítési díjat megfizetni.

A legfeljebb 22 fős osztályok lehetőséget adnak a nagyobb figyelemre és egyben tehetséggondozásra is. Az alap tantárgyak magas színvonalú oktatása mellett nagy szerepet fordítanak a művészetek oktatására, mert azt az érzelmi nevelés fontos eszközének tekintik. Minden „búzaszemes” gyermek zenél, klasszikus és népi hangszerek közül lehet választani.

Az ide járó gyermekek első osztályos koruktól néptáncolnak és kézműveskednek. A foglalkozásokon törekednek a magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának megőrzésére és továbbadására. Követendő mintának tekintik a népi vallásosság szép formáit, a magyar díszítőművészetet, a zeneművészetet, a táncművészetet, a hagyományos társadalmi és nemi szerepmintákat, valamint közösségmegtartó szokásokat.

A gödi Búzaszem Iskola célja, hogy a keresztény magyar hagyományokra építve biztosítson naprakész, magas szintű tudást a gyermekeknek, s olyan felnőttekké nevelje őket, akik kovászai lehetnek családjuknak.

Kapcsolat

Búzaszem Katolikus Általános Iskola Göd
Címe: 2131 – Göd, Vécsey Károly u. 1.
Telefonszám: (30) 611-36-08 és (30) 921-92-60